Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

disarmed
8915 e35c
Reposted fromechium echium viaeternaljourney eternaljourney
disarmed
8747 3a8c
Reposted fromadaamanth adaamanth viaeternaljourney eternaljourney
7078 5ed2 500
disarmed
gotta know the difference between being patient and wasting your time
Reposted fromnataliablus nataliablus viakotfica kotfica

April 25 2017

6551 60e8 500
disarmed
Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski
disarmed
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming

April 22 2017

3169 b196
Reposted fromkimik kimik viajazziee jazziee
9121 a37c 500
Reposted frominfinitenoise infinitenoise viajazziee jazziee
3779 8027 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viajazziee jazziee
2417 e2d7 500
disarmed
3160 d9c9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakotfica kotfica

April 17 2017

disarmed
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazabkol zabkol
disarmed
Człowiek zawsze jest sam, ze strachu stara się z kimś związać, by pokonać samotność, co - w ostatecznym rozrachunku - nigdy się nie udaje; dlatego należy znaleźć taką osobę, która w twoim towarzystwie poczuje, że była, jest i będzie, od zawsze i na zawsze - samotna; a kiedy dwie takie osoby się spotkają, zjednoczone w rozumieniu samotności, wtedy ogarnia je słodko-gorzkie szczęście, bo wiedzą, że w drugim człowieku znajdują spokój, biorący się z zaakceptowania prawa, którego nie sposób złamać.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromMissMurder MissMurder viazabkol zabkol
disarmed
1452 2f28 500
Reposted fromvandalize vandalize viaeternaljourney eternaljourney

April 15 2017

disarmed
disarmed
Zdałem sobie sprawę, o co chodzi z tą całą odwagą. Ona jest w naszych głowach. Nie rodzimy się z nią, nie uczymy się jej w szkole, nie czerpiemy jej z książek. To sposób myślenia, i tyle. To coś, w czym ćwiczymy umysł. Odwaga to wybór, którego dokonujemy.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viaeternaljourney eternaljourney
6085 2936 500
8820 eceb 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl